Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 196-р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Житомирської області», пропозиції депутатів міської ради, з метою залучення до співфінансування будівництва хірургічного корпусу Новоград-Волинського територіального медичного об’єднання, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити:

     1.1. Меморандум про співфінансування  будівництва хірургічного     корпусу    Новоград-Волинського територіального медичного об’єднання (додаток 1).

       1.2. Звернення до голів об’єднаних територіальних  громад  Баранівського та Ємільчинського районів (додаток 2).

     2. Доручити міському голові Весельському В.Л. підписати від імені Новоград-Волинської міської ради Меморандум і звернення до голів  об’єднаних  територіальних  громад.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну    комісію міської ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури та спорту (Федорчук В.Г.) та  першого заступника міського голови Колотова С.Ю.

 

 

Міський голова                                                                             В.Л. Весельський

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 19.04.2018  463

 

МЕМОРАНДУМ
про співфінансування будівництва хірургічного корпусу Новоград-Волинського територіального медичного об’єднання

 

«___»  _______2018р.                                                                     м.Новоград-Волинський

 

З метою співфінансування будівництва хірургічного корпусу, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України,  усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між органами місцевого самоврядування Сторони:

 

Сторона 1:

Новоград-Волинська міська рада в особі міського голови Весельського В.Л., який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

Сторона 2:

Новоград-Волинська районна рада в особі голови районної ради  Рудницького Д.В., який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

Сторона 3:

Городницька селищна об’єднана територіальна громада в особі голови селищної ради  Онищука І. А., який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

Сторона 4:

Чижівська сільська об’єднана територіальна громада в особі голови сільської ради Ратушнюка А. В., який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

Сторона 5:

          Брониківська сільська об'єднана територіальна громада в особі голови сільської ради Залевської Н. Ф., яка діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

Сторона 6:

          Піщівська сільська об’єднана територіальна громада в особі голови сільської ради Кравчука П.О., який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

           надалі Сторони, домовились про укладення даного Меморандуму.

 

 

 1. Предмет Меморандуму

Підписанням цього Меморандуму Сторони засвідчують, що діють на засадах паритетності та рівноправності у взаємовідносинах і мають намір спрямувати зусилля на ефективне співробітництво щодо співфінансування будівництва хірургічного корпусу Новоград-Волинського територіального медичного об’єднання.

 

 

 

 

2. Зобов'язання Сторін

2.1. Сторони беруть на себе зобов'язання, в межах компетенції, забезпечувати своєчасне перерахування коштів на співфінансування будівництва хірургічного корпусу Новоград-Волинського територіального медичного об’єднання.

             

2.2  Для реалізації положень цього Меморандуму сторони можуть укладати відповідні  договори.

 

3. Прикінцеві положення

3.1. Меморандум вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін.

3.2. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін.

3.3. Будь-які суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування положень даного Меморандуму вирішується шляхом консультацій або переговорів між Сторонами.

3.4. Виконання умов Меморандуму є обов'язковим для кожної Сторони, що його підписала.

3.5. Меморандум укладено українською мовою в кількості примірників Учасників Сторін Меморандуму. Усі підписані примірники Меморандуму мають однакову юридичну силу (по одному примірнику кожному Учаснику Сторони Меморандуму).

 

 

Сторона 1:

Новоград-Волинська міська рада

в особі міського голови                           _______________         В.Л. Весельський

Сторона 2:

Новоград-Волинська районна рада

в особі голови районної ради                _______________         Д.В. Рудницький

Сторона 3:

Городницька селищна ОТГ

 в особі голови селищної ради               _______________             І. А.Онищук

Сторона 4:

Чижівська сільська ОТГ

в особі голови сільської ради                _______________             А.В.Ратушняк

Сторона 5:

Брониківська сільська ОТГ

в особі голови сільської ради                _______________             Н.Ф.Залевська

Сторона 6:

Піщівська сільська ОТГ

в особі голови сільської ради                _______________             П.О.Кравчук

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток 2

                                                                             до рішення міської ради

                                                                             від  19.04.2018 № 463

 

                                                                                       Голові об’єднаної

                                                                                       територіальної громади

                                                                                          

                                                 

Шановний_______________

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 196-р «Про затвердження переліку та складу Госпітальних округів Житомирської області» Ваша громада входить до складу Новоград – Волинського госпітального округу.

З метою надання якісної та висококваліфікованої медичної допомоги жителям всіх адміністративних одиниць, що входять до госпітального округу,  на території Новоград – Волинського міськрайонного  територіального медичного об’єднання будується хірургічний корпус, кошторисна вартість якого становить  63 788,55 тис. грн. До співфінансування зазначеного об’єкту вже залучено  об’єднані територіальної громади Новоград-Волинського району.

Враховуючи вищезазначене, прошу Вас внести на розгляд міської (сільської, селищної) сесії ради питання про виділення коштів на співфінансування будівництва хірургічного корпусу.

 

 

 

 

 

 

 

З повагою,

за дорученням депутатів

Новоград-Волинської міської ради

міський голова                                                                               В.Л.Весельський